Fuktsäkert byggande!

Presentation av “Fuktsäkert Byggande – ByggaF” hölls för våra kunder vid två tillfällen. Syftet var att förtydliga vår arbetsinsats och vilken nytta det kan göra i ett projekt.

Vi gör gärna fler “föredragningar” här eller hos Er!