Samarbete med Lunds Tekniska Högskola

Under hösten kommer FuktCom och Daniel Andersson att hjälpa till som övningsledare av Lunds Tekniska Högskola för kursen “Byggnadsfysik”. Kursen ges under läsperiod 2 och omfattar 6 högskolepoäng. Kursen innefattar undervisning i form av föreläsningar, lektioner med tillhörande räkneövningar samt genomförande av konstruktionsuppgift.