Ny rapport om fukt i betong

De senaste åren har det många gånger rapporterats om problem med långsamt torkande betong. Man mäter ofta alltför höga värden på s.k. ekvivalent djup. I många av dessa fall kan en beräkning visa att fukttillståndet vid mattan och limmet ändå inte kommer att överstiga 85%. En sådan beräkning är dock mycket omständlig att utföra.

Under året har FuktCom därför arbetat i ett SBUF-finansierat projekt med att utveckla en förenklad metod för denna bedömning.

Slutrapporten finns nu tillgänglig på SBUFs hemsida:
https://sbuf.se/Projektsida?id=26c5e572-167d-4023-8572-dbb66a6ffa9c