Hemming Paroll

Hemming Paroll

+358 41 5458108
hemming.paroll@fuktcom.se

(Henkilöesittely suomeksi) •Mätning av fukt i betong, tegel
•Fuktskadeutredningar ◦golvskador
◦mögelskador
◦organiska och organiska emissioner

•Fuktmätning utomhus ◦betongbroar
◦tegelkonstruktioner, väggar, torn

Hemming Paroll (fysiker), har jobbat som betongforskare vid Statens Tekniska Forskningscentral VTT, Finland. Forskningen har bl.a. berört;
•Utveckling av fuktmätning i betong och betonggolv
•Fuktskadeforskning i betongkonstruktioner (frostskador, ytbeläggning, parkett, emission)
•Mikrobproblem (mögel) förorsakad av fuktskada i konstruktion
•Utveckling av fuktmätning (monitorering) i betongbroar
•Produktutveckling av specialbetong (lättbetong, strålskyddsbetong)

Konsultverksamhet sedan 2003 rörande fuktmätning i betongbroar och tegelkonstruktioner såsom Klocktornet vid Centralstationen i Helsingfors.

Leave a Reply