Jörgen Grantén

Jörgen Grantén

072-5420018
jorgen.granten@fuktcom.se

● Fuktsakkunnig
● Inomhusmiljö- och skadeutredning
● Golvskador
● Kemiska emissioner
● Farligt avfall
● Utvecklingsprojekt

Civ. ing.
Dipl. Fuktsakkunnig
Byggdoktor

Tidigare anställningar:
– WSP Environmental Malmö, Teknikansvarig för fuktsäkerhet
– Sweco, Avdchef för Inomhusmiljö & Byggskador