Fuktsäkerhet

Fuktsakkunnig:
FuktCom erbjuder tjänster som ”Diplomerad fuktsakkunnig” inom ny-, om-, och tillbyggnadsprojekt. Vi arbetar efter branschstandarden ByggaF som vi utvecklat vidare.

Arbetsuppgifter brukar i korthet bestå av:

Programskede:

 • Fuktsäkerhetsprogram med fuktkrav och aktiviteter
 • Fuktriskinventering av befintlig byggnad, fuktrisker och åtgärdsbehov

Programskede_Granskning

Projekteringsskede:

 • Fuktsäkerhetsbeskrivning som objektspecifikt och mer detaljerat fuktsäkerhetsprogram
 • Fuktsäkerhetsprojektering av konstruktionslösningar, riskvärdering
 • Fuktgranskning av bygghandlingar utförs systematiskt

Byggskede:

 • Fuktsäkerhetsplan upprättas och följs upp med entreprenören
 • Fuktronder med löpande månadsvisa kontroller av byggnationen
 • Fuktskadeutredning av problem som kan uppstå
 • Fuktmöten hålls vid behov under projektet gång
 • Fuktsäkerhetsdokumentation av fukthanteringen i hela byggprocessen

Förvaltning:

 • Uppföljningsmätningar av inomhusmiljön
 • Fuktinventering inför garantibesiktning

http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktsaekert-byggande/byggaf-metoden/

Forvaltning