Kalibrering

FuktCom är av RBK godkänd kalibreringsplats. Kalibrering sker mot fuktgenerator Thunder Scientific 2500, spårbar mot NIST i USA.

Vi kalibrerar alla typer av fukt- och temperaturmätare. Även kalibrering av givare till vattenskadebranschen, WME-kalibrering.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion angående ert kalibreringsbehov. Kontakta Nicklas Sahlén, nicklas@fuktcom.se alt 070-3174350

5-1

6