Mätteknik

Fuktmätning
Vi har eget fuktlaboratorium komplett utrustat för såväl mätning på uttagna prov som kalibrering och kontroll av instrument.

Fuktlaboratorium
I vårt fuktlaboratorium analyserar vi ca. 800 fuktprover per år från nyproduktion och skadeutredningar. Detta ger en unik kunskap och erfarenhetsbank som kommer kunden tillgodo. Vi kan via vårt nätverk hjälpa till med provtagning över hela landet. Kontakta oss gärna.

Kalibrering
Kalibrering av instrument för relativ fukt och fuktkvotsmätning. Vi utför även 15 minuters kalibreringar till kunder inom vattenskadesektorn.

Fuktmätning
FuktCom har mer än 15 års erfarenhet från olika typer av fuktmätningar.

Mätsystem
Vi bygger och vid behov monterar mätsystem för olika applikationer. Komplett från behov till igångkörning på plats. Vi sköter även insamlandet av data och rapporterar till kund enligt bestämt intervall. Via fjärravläsning med GSM uppnås kostnadseffektivitet. Se nedan för exempel på uppdrag.

 • Bro
  I samband med renoveringen av Boxby Bro utfördes fuktmätning med ingjutna givare i brokonstruktionen. Mättid 2 år.
 • Golv
  Nybyggnad av gymnastiksal. Långtidsmätning av fukttillstånd i gymnastiksalens golv. Mättid, pågående.
 • Enstegstätade fasader
  I samband med skadeutredning monterades givare i olika konstruktionsdetaljer. Mätning av fuktkvot, relativ fuktighet och temperatur. Mättid 2 år.
 • Glasade fasader
  I samband med skadeutredning avseende läckande glasfasader, monterades givare i olika konstruktionsdetaljer. Mätning av fuktkvot, relativ fuktighet och temperatur. Fasadens mikroklimat loggades med väderstation. Mättid 6 månader.
 • Saltutfällning
  Forskningsprojekt avseende saltutfällning på stenbeklädnad.
 • Tegelvägg
  I samband med renoveringen av klocktornet Helsingfors järnvägsstation loggas 40 st Sahléngivare. Mättid, pågående.
 • Inomhusklimat
  långtidsmätning av klimat i kyrka. I samband med byte av uppvärmningssystem loggades klimatet innan och efter bytet.
 • Vind
  loggning av klimatet på vinden i Dalby kyrka. Misstänkt läckage, delar av vindens trädetaljer är ifrån 1400-talet.

24918-7903985-shopw-47718c