Välkommen!

FuktCom är ett specialistföretag inom byggnadsteknik med tjänser inriktade mot mätteknik och fuktsäkerhet. Vi jobbar huvudsakligen med fuktmätningar, fuktanalyser, kalibreringar, skadeutredningar, fuktsakkunniguppdrag och mätteknik.

front_omoss
   Om FuktCom

front_referenser
   Tjänster

front_slide
   Letar du nytt instrument? Besök Fuktbutiken.se