Tjänster


Fuktsäkerhet

FuktCom erbjuder tjänster som ”Diplomerad fuktsakkunnig” inom ny-, om-, och tillbyggnadsprojekt. Vi arbetar efter branschstandarden ByggaF som vi utvecklat vidare.

Läs mer om Fuktsäkerhet


Kalibrering

FuktCom är en godkänd kalibreringsplats. Kalibrering sker mot fuktgenerator Thunder Scientific 2500, spårbar mot NIST i USA. Vi kalibrerar alla typer av fukt- och temperaturmätare. Även kalibrering av givare till vattenskadebranschen, WME-kalibrering.

Läs mer om Kalibrering


Mätteknik

Vi har eget fuktlaboratorium komplett utrustat för såväl mätning på uttagna prov som kalibrering och kontroll av instrument. Vi har och erbjuder bland annat Fuktlaboratorium, Kalibrering och Fuktmätning.

Läs mer om Mätteknik


Inomhusmiljö

Vi spenderar huvuddelen av vår tid inomhus. Inomhusmiljön har därför stor inverkan på vårt välbefinnande. Begreppet ”Sjuka Hus” eller ”SBS” (Sick Building Syndrom) används som benämning på byggnader där skadebilden är komplex och där människor som vistas i byggnaden uppvisar diffusa symptom, såsom trötthet, huvudvärk etc.

Läs mer om vår Inomhusmiljö


Fuktskador

Fuktskador förekommer i många olika former och kan ha många olika orsaker. Förhöjt fukttillstånd är ofta grundorsaken till ohälsa i inomhusmiljön. FuktCom erbjuder: Fuktskadeutredning, Fuktskadeinventering, Fuktberäkning och Loggning av fukttillstånd.

Läs mer om Fuktskador


Forskning & utveckling

FuktCom bedriver utvecklingsprojekt och uppdragsbaserad forskning inom mätteknik, materialegenskaper och inom processutveckling för fuktsäkert byggande. Kontakta oss gärna för en närmare presentation av vad vi kan göra för ditt företag.