Forskning & utveckling

FuktCom bedriver utvecklingsprojekt och uppdragsbaserad forskning inom mätteknik, materialegenskaper och inom processutveckling för fuktsäkert byggande. Kontakta oss gärna för en närmare presentation av vad vi kan göra för ditt företag.

Trendmätning i avjämning, 2015

SBUF-projekt 12990

Test av ingjutna resistansgivare för fuktmätning i tjocka avjämningsskikt.

Syftet är att ta fram en mätmetod som kan användas för att följa uttorkningsförloppet i fält.

1-2

Självtorkande avjämning i tjocka skikt, 2013

SBUF-projekt 12614

Tester av torkegenskaper för självtorkande produkter.

Resultaten visar hur de självtorkande egenskaperna påverkar uttorkningen.

fuktcomabnickla

Mätmetoder för fuktmätning i avjämning, 2008

SBUF-projekt 11791

Syftet med projektet var att testa olika mätmetoders noggrannhet för att bestämma fukttillståndet i en avjämningsmassa före läggning av golvbeläggning.

Resultaten har utgjort underlag för GBR:s Branschstandard för fuktmätning i avjämningsmassa.

3