SBUF-Projekt avslutat

SBUF-Projekt ”Fuktrisker med med tjocka avjämningsskikt” har avslutats av Jörgen Grantén. Resultaten finns nu även redovisat som en kortfattad sammanfattning på två sidor som ett s.k. info-blad på SBUF:s hemsida. www.sbuf.se