FuktCom anlitas som diplomerad fuktsakkunnig i Klippan

FuktCom har anlitats som diplomerad fuktsakkunnig i projektet ”Flexibel Skola i Klippan” åt totalentreprenören Henrik Anderssons Byggnads AB. Projektet avser nybyggnad av en Flexibel skola F-9 på ca 8000 m2.