FuktCom slutredovisar nytt utvecklingsprojekt

FuktCom har slutredovisat ett nytt utvecklingsprojekt (SBUF-projekt nr12990) ”Metod för trendmätning i avjämningsmassa”. Metoden bygger på resistiv mätning, vilket betyder att motståndet mäts mellan två ledare som omvandlas till ett indikativt värde för relativ fuktighet (RF). Tekniken fungerar utmärkt men kräver viss vidare utveckling av såväl mätprob som mätmetodiken i fält.