FuktCom anitas i Riksbyggens projekt

Riksbyggen har anlitat FuktCom i några av sina nyproduktionsprojekt i norra Sverige.
I Skellefteå uppförs i 3 etapper flerfamiljshus där det i första etappen ingår 39st
lägenheter med fin utsikt mot Skellefteälven.
Även i Kiruna kommer FuktCom att medverka i Riksbyggens nyproduktion av lägenheter.
FuktCom kommer att hjälpa till med Fuktsäkerhetsfrågor i projekten.