Karin Ohlson

Karin Ohlson

karin@fuktcom.se

● Fuktlaboratorium
● Kalibrering WME
● Service och reparationer

Tidigare anställningar:
– Sahléns Fuktkontroll AB