Sture Lindmark

Sture Lindmark

073 – 80 83 600
sture.lindmark@fuktcom.se

● Skadeutredningar, särskilt tak, terrasser, fasader
● Tillståndsbedömning och reparation av betongkonstruktioner
● Fuktsäkerhetsprojektering
● Mätning av materialegenskaper
● Utbildningar

Teknologie doktor
Civilingenjör
Diplomerad fuktsakkunnig
Byggdoktor (www.byggdoktor.com)

Tidigare anställningar:

– Universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, avd. Byggnadsmaterial
– Icopal AB, teknisk chef
– Weber (Saint-Gobain Sweden AB), R&D Manager wall systems