Tester av fukttekniska materialegenskaper

FuktCom har under våren utfört en del spännande tester av fukttekniska materialegenskaper.

Testerna har utförts i lab- och fältmiljö. Syftet är att testa oklarheter kring produkter med praktiska försök.

–   Vilken uttorkningstid har självtorkande EPS-betong?

–   När kondenserar fukt på magnesiumoxidskivor?

–   Vilka kemiska emissioner avger betongprov från golv i skadefall?