FuktCom anlitas i stora projekt

Under våren har FuktCom anlitats i stora projekt som Byggherrens Fuktsakkunnige för att driva fuktsäkerhetsfrågorna  i projekterings- och produktionsskedena.

Projekt vi arbetar i är ESS i Lund, ombyggnad av Helsingborgs lasarett och nybyggnad av Psykiatribyggnad i Umeå.