Västerbottens läns landsting..

Västerbottens läns landsting har gett i uppdrag till FuktCom att medverka som byggherrens fuktsakkunniga i två projekt:

Nya Psykriatribygganden (ca 28 000 m2) samt Hjältarnas hus (1500 m2)

Har Ni som byggherre frågor kring fuktsakkunnigrollen så kontakta oss gärna!